Her şarap yıllandırılabilir mi? Şarapla ilgili en sık sorulan sorulardan biri kuşkusuz bu. Çoğu kişide, yıllarca beklemiş bir şarabın çok değerli olduğu yönünde bir genelleme oluşmuş diyebiliriz. Günlük tüketim için üretilmiş sofra şaraplarının yıllanma özelliği yoktur, yapılma amaçları da kısa süre içinde tüketime yöneliktir. Birçok durumda, genç şarapların uygun ısıda uygun yemekle ve şaraba göre uygun bir kadehte sunulması yeterlidir. Şarabın yıllanması demek şarabın bir miktar okside olması ve buna rağmen daha da lezzetli hale gelmesi, özelliğini koruması, tanenlerinin yumuşaması, dengeli ve kompleks bir yapıya ulaşması demektir. Şarap dünyasında bir şarabın sirkeleşmeden uzun yıllar şişede korunması ona yıllanmış şarap diyebilmek için yeterli değil. Bu açıdan bakıldığında, dünyada üretilen şarapların %5’inden fazlası da yıllanabilme özelliğine sahip değil.
w/ @denizdemirdoven @nurgul_demirdoven