Şampanya bir köpüklü şaraptır ama her köpüklü şarap şampanya değildir. “Champagne” adı uluslararası anlaşmalarla korunmaktadır, sadece Fransa’nın Champagne bölgesinde özel koşullar altında üretilen köpüklü şaraplar bu ismi alırlar. Şampanya üretiminde 3 tür üzüm kullanılır: Pinor Noir, Pinot Meunier ve Chardonnay. Üzümlerin ne oranda karıştırılacağı şampanya üreticisinin verdiği bir karardır, üretici farklı yıllardaki şaraplarını harmanlayarak baz şarabını (cuvée) hazırlar. Farklı ürünlerin lezzet farkı da üreticilerin kendine özgü oranlarda harman yapmasından kaynaklanır.

Şampanya her yıl üretilir, genelde birçok yılın üzümleri harmanlanarak yapılır ama iyi geçen bir hasat mevsiminin üzümlerinden üretilen şampanyalar da nadiren üretilir. Champagne bölgesinde mevsimsel değişim ve dolayısıyla üzüm kalitesi yıllara göre değişiklik göstermektedir. Hasadın iyi olduğu yıllarda üreticiler şampanya üretiminde o yılın üzümünü kullanırlar ve şişede o hasadın tarihi yazılır. Diğer yılların şaraplarının harmanlanmasıyla üretilen şampanyaların şişelerinde NV (non-vintage) harfleri bulunur. Bir şampanyada hasat yılının yazılabilmesi için üzümlerin %80’inin o yıla ait olması gerekir.
w/ @denizdemirdoven @nurgul_demirdoven