Şarap dünyasının en temel terimlerinden biri olan teruar (Fr. terroir), toprak anlamındaki “terre” sözcüğünden türetilse de, sadece toprakla sınırlandırılamayacak kadar kapsamlı bir kavram. Teruar dediğimizde bağın toprak yapısına ek olarak bölgenin iklim özellikleri, toprağın/asmaların güneşi görme açısı, bağın rüzgârı ne yönlerden aldığı, asmaların ne şekilde dikildiği, denize olan uzaklık/yakınlık ve nem oranları gibi çok çeşitli etkenlerden söz etmiş oluyoruz. Dolayısıyla, her bağın kendi içinde “biricik” olduğunu ve her bağda -hatta daha da ileri giderek her bağın farklı bölümlerinde- yetiştirilen üzümlerden elde edilen şarabın da “kendine özgü” olacağını söylersek hiç de abartmış olmayız. Buraya kadar söylediğimiz sadece bağ ile ilgili olan kısmı; bir de işin içine üretim teknikleri ve insan emeği girdiğini düşünürsek, tüm sürecin ne kadar karmaşık ve hayranlık verici olduğunu hayal etmek çok da zor olmayacaktır sanırız.. 🍇🍷
w/ @nurgul_demirdoven @denizdemirdoven